Moji Prijatelji

Imam puno prijatelja ali najbolje prijateljice su mi: Kenana,Sara,Dženita,Dijana,Edna i Lejla

Kenana,Sara,moja rodica Nejla i ja :) :)

U školi se najviše družim sa Amnom,Belmom,Sarom.Melisom,Aminom...itd

Belma i ja <3 :)